NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Neformaliojo vaikų švietimo programos ŽYGEIVIAI tikslas –ugdyti mokinių nuostatas ir gebėjimus savo krašto pažinimo,  taikant šiuolaikines skaitmenines technologijas kraštotyrinės informacijos kaupimui, pažinimui,  sklaidai , bei  skatinti sveiko ir kultūringo laisvalaikio praleidimo formas (pėsčiųjų, dviračių, slidžių žygiai).

Vaikai mokėsi kultūringo elgesio gamtoje, viešuose vietose, pėsčiųjų, dviratininkų, slidininkų saugaus elgesio taisyklių; rinko medžiagą apie gimtinės kultūros, gamtos paminklus; fotografavimo, filmavimo fotoaparatais, mobiliaisiais telefonais, pagrindų; skaitmeninės foto, video medžiagos Picasa ir Movie maker programomis apdorojimo ir paruošimo pristatymams; turistinio inventoriaus teisingo pasirinkimas ir paruošimo žygiams; racionalaus vienadienių turistinių (pėsčiųjų, dviratininkų, slidininkų) maršrutų sudarymo.

Žygių metu vaikai pėsčiomis ir dviračiais keliavo Luodžio, Šavašos gamtos takais, po Dvarašilį, Vyžuonų šilą, taip pat  išmoko slidinėti.  98% būrelio dalyvių apklausoje teigiamai įvertino būvelio veiklas 2015 m.

Programoje dalyvavo 37 Daugailių, Vyžuonų ir Užpalių vaikai.