Visureigiu – Sėlių piliakalnių gynybine sistema, šventvietėmis, partizanų takais.

AKTYVUS LAISVALAIKIS

Gerai savo krašto istoriją žinantis Giedrius Indrašius pasakoja, kad viduramžiais Užpalių pilis buvo svarbiausia Rytų Lietuvos pasienio tvirtovė, gynusi Lietuvą nuo Kalavijuočių ordino, veikusio dabartinės Latvijos teritorijoje. Ji buvo geriausiai įtvirtinta, turėjo karinį viršininką ir stiprią įgulą. Aplink ją 40 kilometrų spinduliu iki šių dienų galima pamatyti apie 20 didesnių ir mažesnių piliakalnių žiedus vedančius Kalavijuočių tvirtovės- Daugpilio link.  Didesni piliakalniai turėjo įtvirtintas pilis, o mažesni buvo tarsi priešų stebėjimo bokštai, iš kurių deginant laužus buvo perduodamos žinios apie pilims gresiančius pavojus.

Visos šios istorinės vietos yra tolokai nuo kelių, nelengvai prieinamos, todėl G. Indrašiui kilo idėja vežioti sunkiai pravažiuojamais keliais smalsius, savo krašto istorija, kultūra besidominčius turistus, savo visureigiu. Automobilyje telpa 8 žmonės. Dažniausiai turistai pageidauja užlipti ant piliakalnių, pasiklausyti išsamių G. Indrašiaus istorinių komentarų.

Apie 50-60 kilometrų pažintinės kelionės visureigiu metu turistai pamato Užpalių piliavietę (Šeimyniškių piliakalnis) ir pilkapį, Kepurkalnio, Armališkių, Bikūnų, Zabičiūnų, Lūžų, Gutaučių ir kitus piliakalnius, Lūžų pagonišką šventyklą ir pro Alaušą grįžta vėl į Užpalius atsigaivinti Šventu Krokulės vandeniu. Kelionė trunka 3-5 valandas, tai priklauso nuo keliautojų žingeidumo.

,,Tėviškę pažinti būtina ir esu pasiruošęs moksleivių grupes su istorijos, geografijos mokytojais pavežioti po istorines krašto vietas už pusę įprastos kainos“, – sakė G. Indrašius.